Kosteusmittaus

Rakenteiden kosteuden mittauksilla saavutetaan tieto rakenteiden tarkasta suhteellisesta kosteudesta.
Henkilöstöllämme on rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatit (Eurofins Expert Services Oy = ent. VTT).

Rakenteessa olevan kosteuden mittaaminen on poikkeuksetta rakenteita rikkova menetelmä.
Rakenteiden kosteuden mittaukset betonista tehdään näytepala- tai porareikämittauksin. Piikkimittaus menetelmää käytetään jos epäillään puurakenteen joutuneen kosteudelle alttiiksi.
Viiltomittaus tulee kyseeseen kun epäillään kosteusongelmaa esimerkiksi muovimaton alla. Viiltomittauksella varmistetaan kosteus muovimaton ja alustan välistä.

Kosteusmittauksissa käytämme alan johtavan valmistajan mittalaitteita jotka kalibroidaan valmistajan ohjeiden mukaisin aikavälein.
Laadimme kosteusmittauksista selkeän sekä kattavan kuvallisen raportin joka sisältää mm. kohteen tiedot, mittaustulokset, erittely käytetyistä mittalaitteista ja työtavoista sekä toimenpide ehdotukset.

Tarvitsetko rakenteiden kosteusmittausta?

agsdi-drop

Kosteus-kartoitus

agsdi-bar-chart-3

Kosteus-
mittaus

agsdi-gear

Rakenteiden
purku

agsdi-thermometer

Rakenteiden
kuivaus

agsdi-house

Jälleen-
rakentaminen