Rakenteiden kuivaus

Purkutöiden jälkeen asennetaan vahinkoalueelle kuivaus.
Rakenteiden kuivaukseen käytämme aina kohteeseen parhaiten soveltuvia kuivausmenetelmiä.

Kalustoamme kuivauksessa:

-Erilaiset tilakuivaimet ja puhaltimet
-Imu ja puhalluskuivaus
-Infra ja tasokuivaimet

Kuivumisen etenemistä seurataan kosteusmittauksin. Kuivauksen päätyttyä teemme vielä loppumittaukset. Kuivauksen jälkeen laaditaan kuvallinen loppuraportti, johon kirjataan kohteessa suoritetut työt, mittaustulokset sekä kuivauksessa käytetty sähkönkulutus.

Kun kosteusmittaukset osoittavat rakenteen kuivuneen materiaalille ominaiseen kosteustasoon tai pintamateriaalien sallima suhteellinen kosteus on saavutettu voidaan kuivaus lopettaa ja aloittaa jälleenrakentaminen.

Tarvitsetko rakenteiden kosteuden kuivausta?

agsdi-drop

Kosteus-kartoitus

agsdi-bar-chart-3

Kosteus-
mittaus

agsdi-gear

Rakenteiden
purku

agsdi-thermometer

Rakenteiden
kuivaus

agsdi-house

Jälleen-
rakentaminen