Rakenteiden purku

Vesivahingon takia kärsineet rakenteet sekä materiaalit puretaan asianmukaisella suojauksella, osastoinnilla ja alipaineistuksella. Näin estetään rakennuspölyn sekä mikrobien leviäminen purkualueen ulkopuolelle.

Arvioimme ammattitaidolla, mitä osioita altistumiskohdasta tulee uusia, sillä tietyt rakenteet pystytään usein säästämään.

Purkutöissä käytämme hepa-suodattimilla varustettuja alipaineistajia. Tila osastoidaan suojamuoveilla sekä vetoketjuovilla. Alipaineistaja estää 99,97 prosenttisesti pöly- ja mikrobihiukkasten läpipääsyn hengitysilmaan.

Purkutöiden päätyttyä vesivauriokohteessa tehdään lisäksi tarpeellinen desinfiointi ja hajunpoisto mikrobi-, bakteeri-, ja homekasvustojen muodostumisen välttämiseksi. Riski kasvaa kun kyseessä on jäteveden aiheuttama vahinko.

Käytämme desinfioinnissa hapettavia tai biologisesti hajottavia aineita.

Hoidamme myös rakenteiden purkamisen.

agsdi-drop

Kosteus-kartoitus

agsdi-bar-chart-3

Kosteus-
mittaus

agsdi-gear

Rakenteiden
purku

agsdi-thermometer

Rakenteiden
kuivaus

agsdi-house

Jälleen-
rakentaminen